แสนสิริ ออกแถลงการณ์ชี้แจงที่ดินทองหล่อ เตรียมฟ้องผู้บิดเบือนข้อมูล

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ยืนยันการซื้อที่ดินทองหล่อถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

แส…