นักวิจัยในสหรัฐฯ พัฒนาสีขาว “ที่ขาวที่สุด”

นักวิจัยระบุว่า สีขาวที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ โดยสะท้อนแสงแดดกลับออกไป ซึ่งจะส่งผลใ…