นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ที่ได้มอบหมายให้ บวท. เดินหน้า พัฒนาระบบนิเวศอากาศยานไร้คนขับ (UAS Ecosystem) จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด (Delv Aerospace) เพื่อวางพื้นฐานการจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (UTM) อย่างเป็นระบบ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน แต่ละประเภทได้ใช้แอพพลิเคชั่น “OpenSky” ในการส่งคำขออนุญาตทำการบินโดรนตามขั้นตอน กฎระเบียบ และเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กพท., คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ขอทำการบินโดรน รวมถึงระบบจะส่งข้อมูลการบินโดรนที่ได้รับอนุญาตแล้วไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องด้วย

นายณพศิษฏ์ กล่าวต่อว่า บวทคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. และ กพท. จะทดลองใช้แอพพลิเคชั่น “OpenSky” ในพื้นที่นำร่องเขตกรุงเทพฯ (Bangkok Control Zone) เขตพื้นที่รัศมีประมาณ 35 ไมล์รอบกรุงเทพฯ หรือประมาณ 65 กิโลเมตร (กม.) จากสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้คาดว่า กพทคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. จะออกประกาศการใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ ภายในเดือน ก.ย.65 และ บวท. จะขยายการให้บริการแอพพลิเคชั่น “OpenSky” ไปทั่วประเทศในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ บวท. ได้เตรียมพัฒนาระบบ UTM ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบห้วงอากาศ เพื่อให้เกิดการใช้งานโดรนได้ครบทุกมิติ อาทิ ด้านการเกษตร การถ่ายภาพ การสำรวจ รวมถึงการขนส่งสินค้า และการรับส่งผู้โดยสาร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งจะขยายศักยภาพต่อยอดในด้านอื่นๆ พร้อมเดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบการเดินอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป.

admin