ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 3 ม.คคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. 2566 หลังจากเปิดปีใหม่ 2566 เป็นวันแรก มีเรื่องให้ ครม.พิจารณาหลายเรื่อง โดยในส่วนของเศรษฐกิจที่น่าสนใจ มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ครม.พิจารณาร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570)

ส่วนความคืบหน้าการเสนอมาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงท่องเที่ยวฯ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 นั้น ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ระบุว่า จะมีการนำเสนอเงื่อนไขและขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ในการประชุมครม.วันที่ 10 ม.ค.66 หรืออย่างช้าภายในเดือน ม.ค.66 โดยมีงบประมาณ 4,000 ล้านบาท แยกเป็นงบกระตุ้นท่องเที่ยว 2,000 ล้านบาท และอีก 2,000 ล้านบาทคำพูดจาก ทดลองเล่น

นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบ เช่น กระทรวงการคลังรายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2

ขณะที่ยังรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)