ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทชุมพร ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำหลังสวน ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 24.74 ล้านบาท แล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง กม.ที่ 3+200 พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 9 เมตร ความยาว 28 เมตร ช่วง กม.ที่ 2+211 ถึง กม.ที่ 2+239คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นหลัก อีกทั้งถนนสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง และเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก ทำให้ จ.ชุมพร มีศักยภาพและความพร้อมในการเจริญเติบโตในหลาย ๆ ด้าน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ทุเรียน ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง