จากกรณีที่มีเหตุไม่คาดคิด ประเด็นการขนย้ายกากแคดเมียม ที่โซ่ยกถุงบรรจุกากแคดเมียมเกิดขาด จนทำให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งย้าย "นายจุลพงษ์ ทวีศรี"อธิบดีกรมโรงงานฯ เพื่อเปลี่ยนตัวให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน ก่อนที่ต่อมาวันที่ 1 พ.ค. 67 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ประกาศลาออกจากราชการ กลางวงประชุมคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ชื่อของนายจุลพงษ์ ทวีศรี เป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลมากขึ้นคำพูดจาก JOKER123 สล็อตเว็บตรง

นายจุลพงษ์ ทวีศรี เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท M.Sc. in Environmental Sanitation, State University of Ghent และปริญญาเอก Ph.D. in Environmental Technology, University of Ghent

นอกจากนี้ ยังผ่านการอบรมมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 2 นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 79 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11 และผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี 2562

นายจุลพงษ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสะอาด สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน หัวหน้าส่วนกากอุตสาหกรรม ก่อนที่ต่อมาจะขยับมาเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำญี่ปุ่น จากนั้นเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

จากนั้น จึงเลื่อนเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และขยับเป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นขยับเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทั่งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีคำสั่งให้ นายจุลพงษ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นอธิบดีฯ ลำดับที่ 33 ของกรมโรงงานฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485

ล่าสุดนายจุลพงษ์ ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ก่อนเกษียณอายุราชการ 30 กันยายนนี้